We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Веб-компоненти

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See Custom HTML elements in the new docs.

React та веб-компоненти створені для вирішення різних проблем. Веб-компоненти забезпечують надійну інкапсуляцію для повторно використовуваних компонентів, в той час як React надає декларативну бібліотеку для синхронізації даних з DOM. Дві цілі доповнюють одна одну. Як розробник, ви можете використовувати React у своїх веб-компонентах, або використовувати веб-компоненти у React, або і те, і інше.

Більшість React-розробників не використовують веб-компоненти, але у вас може з’явитися бажання спробувати їх. Наприклад, якщо ваш проект використовує сторонні UI-компоненти, написані за допомогою веб-компонентів.

Використання веб-компонентів у React

class HelloMessage extends React.Component {
 render() {
  return <div>Привіт <x-search>{this.props.name}</x-search>!</div>;
 }
}

Примітка:

Веб-компоненти часто надають імперативний API. Наприклад, video веб-компонент може надавати функції play() і pause(). Щоб отримати доступ до необхідних API-інтерфейсів веб-компонентів, необхідно використовувати реф для взаємодії з DOM-вузлом безпосередньо. Якщо ви використовуєте сторонні веб-компоненти, то ви зможете створити React-компонент і використовувати його як веб-компонент.

Події, створені веб-компонентами, можуть неправильно поширюватися через дерево React-компонентів. Вам потрібно вручну додати обробники для таких подій у власні React-компоненти.

Одна з поширених помилок — це те, що у веб-компонентах використовується “class” замість “className”.

function BrickFlipbox() {
 return (
  <brick-flipbox class="demo">
   <div>front</div>
   <div>back</div>
  </brick-flipbox>
 );
}

Використання React у ваших веб-компонентах

class XSearch extends HTMLElement {
 connectedCallback() {
  const mountPoint = document.createElement('span');
  this.attachShadow({ mode: 'open' }).appendChild(mountPoint);

  const name = this.getAttribute('name');
  const url = 'https://www.google.com/search?q=' + encodeURIComponent(name);
  const root = ReactDOM.createRoot(mountPoint);
  root.render(<a href={url}>{name}</a>);
 }
}
customElements.define('x-search', XSearch);

Примітка:

Цей код не буде працювати, якщо ви перетворюєте класи за допомогою Babel. Див. це питання з обговоренням. Додайте custom-elements-es5-adapter перед завантаженням веб-компонентів, щоб вирішити цю проблему.