We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Рендер-пропси

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Render props are used in modern React, but aren’t very common.
For many cases, they have been replaced by custom Hooks.

Термін “рендер-проп” відноситься до техніки, в якій React-компоненти розділяють між собою один код (функцію) передаючи її через проп.

Компонент з рендер-пропом приймає функцію, яка повертає React-елемент, і викликає її замість реалізації власної рендер-логіки.

<DataProvider render={data => (
 <h1>Привіт {data.target}</h1>
)}/>

Такі бібліотеки, як React Router, Downshift та Formik використовують рендер-пропси.

На цій сторінці ми розглянемо чим рендер-пропси корисні та як їх писати.

Використання рендер-пропсів для наскрізних завдань (Cross-Cutting Concerns)

Компоненти — основа повторного використання коду в React. Але не завжди буває очевидно, як інкапсульовані в одному компоненті стан чи поведінку розділити з іншими компонентами, що їх потребують.

Наприклад, наступний компонент відслідковує позицію курсора миші у веб-додатку:

class MouseTracker extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <p>Поточна позиція курсора миші: ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

По мірі переміщення курсора, компонент виводить його координати (x, y) всередині блоку <p>.

Виникає питання: як ми можемо повторно використати цю ж поведінку в іншому компоненті? Іншими словами, якщо інший компонент потребує знати позицію курсора, чи можемо ми якимось чином інкапсулювати цю поведінку, щоб потім легко використати її в цьому компоненті?

Оскільки компоненти являються базовою одиницею повторного використання коду в React, давайте зробимо невеликий рефакторинг. Виділимо компонент <Mouse>, який інкапсулюватиме поведінку, яку б ми хотіли повторно використовувати в нашому коді.

// Компонент <Mouse> інкапсулює потрібну нам поведінку...
class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/* ...але як вивести щось, окрім тегу <p>? */}
    <p>Поточна позиція курсора миші: ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <Mouse />
   </>
  );
 }
}

Тепер компонент <Mouse> інкапсулює в собі всю поведінку, пов’язану з реагуванням на події mousemove та зберіганням позиції (x, y) курсора, але він поки ще не достатньо гнучкий для повторного використання.

Наприклад, скажімо в нас є компонент <Cat>, який рендерить зображення кота, що ганяється за мишкою по екрану. Ми можемо використати проп <Cat mouse={{ x, y }}> для передачі компоненту координати миші, щоб він знав де розмістити зображення на екрані.

Спочатку ви можете спробувати рендерити <Cat> всередині методу render компонента <Mouse>, наприклад так:

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class MouseWithCat extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     Ми могли б тут просто замінити тег <p> на компонент <Cat>... але тоді
     нам потрібно було б створювати окремий компонент <MouseWithSomethingElse>
     кожного разу, коли він нам потрібен, тому <MouseWithCat>
     поки що не достатньо гнучкий для повторного використання.
    */}
    <Cat mouse={this.state} />
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <MouseWithCat />
   </div>
  );
 }
}

Цей підхід працюватиме в нашому конкретному випадку, але ми й досі не досягли мети — інкапсуляції поведінки з можливістю повторного використання. Тепер кожен раз, коли нам потрібно отримати позицію курсора миші для різних варіантів, нам прийдеться створювати новий компонент (тобто по суті ще один <MouseWithCat>), який рендерить щось спеціально для цього випадку.

Ось тут нам і знадобиться рендер-проп. Замість явного задавання <Cat> всередині компонента <Mouse> і зміни результату рендеру таким чином, ми можемо передавати компоненту <Mouse> функцію через проп (рендер-проп), яку він використає для динамічного визначення того, що потрібно рендерити.

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     Замість статичного декларування того, що рендерить <Mouse>, використовуємо
     проп `render` для динамічного визначення того, що потрібно відрендерити.
    */}
    {this.props.render(this.state)}
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

Тепер замість того, щоб фактично клонувати компонент <Mouse> та жорстко задавати щось інше в його методі render для рішення конкретного випадку, ми надаємо проп render, який <Mouse> може використати для динамічного визначення того, що він рендерить.

Більш конкретно, рендер-проп — це функція, передана як проп, яку компонент використовує, щоб визначити що рендерити.

Ця техніка робить надзвичайно портативною поведінку, яку ми хотіли б використовувати повторно. Для отримання потрібної поведінки ми тепер рендеримо компонент <Mouse> з пропом render, який вказує що відрендерити для поточних координат (x, y) курсора.

Одна цікава річ яку варто відзначити про рендер-пропси полягає в тому, що ви можете реалізувати більшість компонентів вищого порядку (HOC) з використанням звичайного компоненту з рендер-пропом. Наприклад, якщо ви надаєте перевагу HOC withMouse замість компонента <Mouse>, ви могли б легко його створити з використанням звичайного компоненту <Mouse> та рендер-пропу:

// Якщо з певних причин вам дійсно потрібен HOC, ви можете легко
// його створити з використанням звичайного компонента і рендер-пропа!
function withMouse(Component) {
 return class extends React.Component {
  render() {
   return (
    <Mouse render={mouse => (
     <Component {...this.props} mouse={mouse} />
    )}/>
   );
  }
 }
}

Таким чином, використання рендер-пропу дозволяє реалізувати будь-який з наведених вище патернів.

Використання пропсів, відмінних від render

Важливо пам’ятати, що із назви патерну “рендер-пропси” зовсім не слідує, що для його використання ви повинні використовувати проп з ім’ям render. Насправді будь-який проп, який є функцією і використовується компонентом для визначення того, що рендерити, технічно є “рендер-пропом”.

Незважаючи на те, що наведені приклади використовують проп render, ми могли б так само легко використати проп children!

<Mouse children={mouse => (
 <p>Поточна позиція курсора миші: {mouse.x}, {mouse.y}</p>
)}/>

Також запам’ятайте, що проп children не обов’язково повинен бути зазначений у списку «атрибутів» у вашому JSX-елементі. Замість цього, ви можете помістити його прямо всередину елемента!

<Mouse>
 {mouse => (
  <p>Поточна позиція курсора миші: {mouse.x}, {mouse.y}</p>
 )}
</Mouse>

Ви побачите, що ця техніка використовується в API бібліотеки react-motion.

Оскільки ця техніка дещо незвична, то при розробці такого API було б доречно явно вказати в propTypes, що проп children повинен бути функцією.

Mouse.propTypes = {
 children: PropTypes.func.isRequired
};

Застереження

Будьте обережні при використанні рендер-пропсів разом з React.PureComponent

Використання рендер-проп може звести нанівець переваги, що надає React.PureComponent, якщо ви створюєте функцію всередині методу render. Це спричинене тим, що поверхове порівняння пропсів завжди повертатиме false для нових пропсів, а в даному випадку кожен виклик render генеруватиме нове значення для рендер-пропа.

Наприклад, продовжуючи з нашим вищезгаданим компонентом <Mouse>, якби Mouse наслідував React.PureComponent замість React.Component, наш приклад виглядав би наступним чином:

class Mouse extends React.PureComponent {
 // Така ж сама реалізація, як і раніше...
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>

    {/*
     Погано! Значення пропа `render` буде
     різним при кожному рендері.
    */}
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

У цьому прикладі при кожному рендері <MouseTracker>, генерується нова функція в якості значення пропу <Mouse render>, таким чином зводячи нанівець ефект React.PureComponent, який <Mouse> наслідує!

Щоб вирішити цю проблему, ви можете визначити проп як метод екземпляру, наприклад так:

class MouseTracker extends React.Component {
 // Визначаємо метод екземпляру, тепер `this.renderTheCat` завжди
 // посилається на *ту саму* функцію, коли ми використовуємо його в рендері
 renderTheCat(mouse) {
  return <Cat mouse={mouse} />;
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Переміщуйте курсор миші!</h1>
    <Mouse render={this.renderTheCat} />
   </div>
  );
 }
}

В тих випадках, коли ви не можете статично задати проп (наприклад тому, що вам потрібно замкнути пропси та/або стан компоненту), <Mouse> повинно наслідувати React.Component.