We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Умовний рендеринг

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

React дозволяє розподілити логіку на окремі компоненти. Ці компоненти можна показувати або ховати в залежності від поточного стану додатку.

Умовний рендеринг у React працює так само, як і умовні вирази працюють в JavaScript. Іноді потрібно пояснити React, як стан впливає на те, які компоненти треба сховати, а які — відрендерити, та як саме. Для цього використовуйте умовний оператор JavaScript, або вирази подібні до if.

Розглянемо два компоненти:

function UserGreeting(props) {
 return <h1>З поверненням!</h1>;
}

function GuestGreeting(props) {
 return <h1>Зареєструйтеся, будь-ласка.</h1>;
}

Ми створимо компонент Greeting, який відображає один з цих компонентів у залежності від того, чи користувач ввійшов до сайту:

function Greeting(props) {
 const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
 if (isLoggedIn) {  return <UserGreeting />; } return <GuestGreeting />;}
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')); 
// Спробуйте замінити значення isLoggedIn на true та подивіться на ефект.
root.render(<Greeting isLoggedIn={false} />);

Спробувати на CodePen

У цьому прикладі різне вітання відрендериться в залежності від значення пропсу isLoggedIn.

Змінні-елементи

Ви можете використовувати змінні для того, щоб зберігати елементи React. Це допоможе вам умовно рендерити лише частину компонента, в той час, як інша частина компонента залишається незмінною.

Розглянемо ще два компоненти, що представляють кнопки Увійти(Login) та Вийти (Logout)

function LoginButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Увійти
  </button>
 );
}

function LogoutButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Вийти
  </button>
 );
}

У наступному прикладі ми створимо компонент зі станом під назвою LoginControl.

Він відрендерить <LoginButton />, або <LogoutButton /> в залежності від поточного стану. Він також відрендерить <Greeting /> з минулого прикладу:

class LoginControl extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleLoginClick = this.handleLoginClick.bind(this);
  this.handleLogoutClick = this.handleLogoutClick.bind(this);
  this.state = {isLoggedIn: false};
 }

 handleLoginClick() {
  this.setState({isLoggedIn: true});
 }

 handleLogoutClick() {
  this.setState({isLoggedIn: false});
 }

 render() {
  const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
  let button;
  if (isLoggedIn) {   button = <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />;  } else {   button = <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />;  }
  return (
   <div>
    <Greeting isLoggedIn={isLoggedIn} />    {button}   </div>
  );
 }
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')); 
root.render(<LoginControl />);

Спробувати на CodePen

Незважаючи на те, що оголошення змінної та використання if-виразів для умовного рендерингу є гарним варіантом, але іноді хочеться коротший синтаксис. Для цього існують декілька інших способів для написання умов прямо в JSX, які ми розглянемо нижче.

Вбудовані умови if з логічним оператором &&

Ви можете вставляти будь-який вираз у JSX, охопивши його фігурними дужками. Це правило поширюється і на логічний оператор && JavaScript, яким можна зручно вставити елемент в залежності від умови:

function Mailbox(props) {
 const unreadMessages = props.unreadMessages;
 return (
  <div>
   <h1>Доброго дня!</h1>
   {unreadMessages.length > 0 &&    <h2>     У вас {unreadMessages.length} непрочитаних повідомлень.    </h2>   }  </div>
 );
}

const messages = ['React', 'Re: React', 'Re:Re: React'];

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')); 
root.render(<Mailbox unreadMessages={messages} />);

Спробувати на CodePen

Цей приклад працює коректно, тому що в JavaScript вираз true && expression завжди обчислюється як expression, а вираз false && expression — як false.

Отже, якщо умова правдива (true), то елемент, який йде безпосередньо після &&, з’явиться у виводі. Якщо ж умова помилкова (false), React проігнорує та пропустить його.

Note that returning a falsy expression will still cause the element after && to be skipped but will return the falsy expression. In the example below, <div>0</div> will be returned by the render method.

render() {
 const count = 0; return (
  <div>
   {count && <h1>Messages: {count}</h1>}  </div>
 );
}

Вбудовані умови if-else з тернарним оператором

Іншим методом для умовного рендерингу елементів є використання тернарного оператора condition ? true : false.

У наступному прикладі ми використаємо цей метод для того, щоб відрендерити маленький шматочок тексту.

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   Користувач <b>{isLoggedIn ? 'зараз' : 'не'}</b> на сайті.  </div>
 );
}

Цей метод також можна використувати для більших виразів, але це може зробити код менш очевидним:

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   {isLoggedIn    ? <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />
    : <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />   }
  </div> );
}

Як у JavaScript, так і в React вибір синтаксису залежить від ваших уподобань і прийнятого у вашій команді стилю. Також пам’ятайте, що якщо якась умова стає занадто складною, можливо прийшов час вилучити частину коду в окремий компонент.

Запобігання рендерингу компонента

Зрідка може виникнути потреба в тому, щоб дозволити компоненту сховати себе, навіть якщо він вже був відрендереним іншим компонентом. Для цього поверніть null замість того, що зазвичай йде на рендеринг.

У наступному прикладі, <WarningBanner /> буде відрендерено в залежності від значення пропу warn. Якщо значення пропу false, тоді компонент нічого не рендерить:

function WarningBanner(props) {
 if (!props.warn) {  return null; }
 return (
  <div className="warning">
   Попередження!
  </div>
 );
}

class Page extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {showWarning: true};
  this.handleToggleClick = this.handleToggleClick.bind(this);
 }

 handleToggleClick() {
  this.setState(state => ({
   showWarning: !state.showWarning
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <WarningBanner warn={this.state.showWarning} />    <button onClick={this.handleToggleClick}>
     {this.state.showWarning ? 'Сховати' : 'Показати'}
    </button>
   </div>
  );
 }
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')); 
root.render(<Page />);

Спробувати на CodePen

Повернення null із методу render ніяк не впливає на спрацювання методів життєвого циклу компонента. Наприклад, componentDidUpdate все одно буде викликаний.