We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Композиція проти наслідування

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

React має потужну модель композиції і ми рекомендуємо використовувати композицію замість наслідування для повторного використання коду між компонентами.

В цьому розділі ми розглянемо кілька проблем, котрі нові React-розробники вирішують за допомогою наслідування і покажемо, як вони вирішуються за допомогою композиції.

Запобіжні заходи

Деякі компоненти не знають заздалегідь про свої дочірні елементи. Це особливо характерно для таких компонентів як Sidebar чи Dialog, котрі представляють собою загальні контейнери.

Ми рекомендуємо, щоб такі компоненти використовували особливий проп children для передачі дочірніх елементів напряму до свого виводу:

function FancyBorder(props) {
 return (
  <div className={'FancyBorder FancyBorder-' + props.color}>
   {props.children}  </div>
 );
}

Це дозволяє іншим компонентам передавати їм довільні дочірні елементи шляхом вкладення JSX:

function WelcomeDialog() {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">    Ласкаво просимо   </h1>   <p className="Dialog-message">    Дякуємо, що завітали на борт нашого космічного корабля!   </p>  </FancyBorder>
 );
}

Спробувати на CodePen

Усе, що знаходиться всередині JSX-тегу <FancyBorder>, буде передане в FancyBorder компонент як проп children. Оскільки FancyBorder рендерить {props.children} всередині <div>, передані елементи з’являться у фінальному виводі.

Іноді, хоч і не так часто, вам може знадобитись кілька подібних “слотів” у компоненті. У таких випадках ви можети придумати власне рішення замість використання children:

function SplitPane(props) {
 return (
  <div className="SplitPane">
   <div className="SplitPane-left">
    {props.left}   </div>
   <div className="SplitPane-right">
    {props.right}   </div>
  </div>
 );
}

function App() {
 return (
  <SplitPane
   left={
    <Contacts />   }
   right={
    <Chat />   } />
 );
}

Спробувати на CodePen

Такі React-елементи як <Contacts /> і <Chat /> є звичайними об’єктами, а отже ви можете передати їх в ролі пропсів, як і будь-які інші дані. Такий підхід може нагадати вам “слоти” в інших бібліотеках, але React не обмежує вас у тому, що ви можете передати як пропси.

Спеціалізація

Іноді ми розглядаємо компоненти як “особливий випадок” інших компонентів. Наприклад, ми можемо сказати, що WelcomeDialog є особливим випадком Dialog.

У React подібне також досягається композицією, коли більш “конкретний” компонент рендерить більш “загальний” і налаштовує його за допомогою пропсів:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}   </p>
  </FancyBorder>
 );
}

function WelcomeDialog() {
 return (
  <Dialog   title="Ласкаво просимо"   message="Дякуємо, що завітали на борт нашого космічного корабля!" /> );
}

Спробувати на CodePen

Композиція працює так само добре для компонентів визначених як класи:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}
   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}
   </p>
   {props.children}  </FancyBorder>
 );
}

class SignUpDialog extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSignUp = this.handleSignUp.bind(this);
  this.state = {login: ''};
 }

 render() {
  return (
   <Dialog title="Програма дослідження Марсу"
       message="Як ми можемо звертатися до вас?">
    <input value={this.state.login}        onChange={this.handleChange} />    <button onClick={this.handleSignUp}>     Зареєструйте мене!    </button>   </Dialog>
  );
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({login: e.target.value});
 }

 handleSignUp() {
  alert(`Ласкаво просимо на борт, ${this.state.login}!`);
 }
}

Спробувати на CodePen

То що з приводу наслідування?

У Facebook ми використовуємо React у тисячах компонентів і ми не знайшли жодного випадку використання, в якому б ми могли порадити створення ієрархій наслідування компонентів.

Пропси і композиція дають вам всю необхідну гнучкість, щоб налаштувати вигляд і поведінку компонента в явний і безпечний спосіб. Пам’ятайте, що компоненти можуть приймати довільні пропси, включно з примітивами, React-елементами чи функціями.

Якщо ви хочете повторно використати функціональність, котра не стосується інтерфейсу користувача, ми рекомендуємо витягнути її в окремий JavaScript-модуль. Компоненти можуть імпортувати його і використувати функцію, об’єкт чи клас без наслідування.