We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Створення користувацьких хуків

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Хуки — це новинка в React 16.8. Вони дозволяють вам використовувати стан та інші можливості React без написання класу.

Створення власних хуків дозволить вам винести логіку компонента у функції, придатні для повторного використання.

Коли ми розглядали використання хука ефекту, ми бачили цей компонент з додатку чату, який відображає повідомлення про те, чи знаходиться наш друг у мережі:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendStatus(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null); useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {   setIsOnline(status.isOnline);  }  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  return () => {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 if (isOnline === null) {
  return 'Завантаження...';
 }
 return isOnline ? 'В мережі' : 'Не в мережі';
}

Скажімо, що в нашому додатку чату також є список контактів і ми хочемо відобразити зеленим кольором імена користувачів, які знаходяться в мережі. Ми б могли скопіювати і вставити наведену вище логіку в наш компонент FriendListItem, але це не найкращий варіант:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendListItem(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null); useEffect(() => {  function handleStatusChange(status) {   setIsOnline(status.isOnline);  }  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  return () => {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {props.friend.name}
  </li>
 );
}

Замість цього ми б хотіли, щоб FriendStatus і FriendListItem розділяли цю логіку.

Інколи треба повторно використовувати однакову логіку стану в декількох компонентах. Традиційно використовувалися два підходи: компоненти вищого порядку та рендер-пропси. Зараз ми побачимо, як за допомогою хуків вирішити багато схожих проблем без додавання непотрібних компонентів у дерево.

Виокремлення користувацького хука

Коли ми хочемо, щоб дві функції JavaScript розділяли спільну логіку, ми виокремлюємо її в третю функцію. Компоненти та хуки є функціями, а тому це правило працює і для них!

Користувацький хук — це JavaScript-функція, ім’я якої починається з ”use”, і яка може викликати інші хуки. Наприклад, useFriendStatus нижче — наш перший користувацький хук:

import { useState, useEffect } from 'react';

function useFriendStatus(friendID) { const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 useEffect(() => {
  function handleStatusChange(status) {
   setIsOnline(status.isOnline);
  }

  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  };
 });

 return isOnline;
}

Тут немає нічого нового — логіка повністю скопійована з компонентів вище. Так само як і в компонентах, ви маєте впевнитись, що не використовуєте хуки в межах умовних операторів і викликаєте їх на верхньому рівні вашого власного хука.

На відміну від React-компонента, користувацький хук не повинен мати особливої сигнатури. Ми можемо вирішувати, що він прийматиме як аргументи, яке значення він буде повертати і чи буде повертати його взагалі. Іншими словами, все як для звичайної функції. Ім’я функції-хука варто завжди починати з use, щоб ви могли відразу розпізнати, що для неї виконуються правила хуків.

Метою нашого useFriendStatus хука є підписка на статус друга. Саме тому він приймає friendID у якості аргумента та повертає статус друга в мережі:

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 // ...

 return isOnline;
}

Тепер давайте поглянемо, як ми можемо використовувати наш користувацький хук.

Використання користувацького хука

Спочатку нашою метою було усунення повторної логіки з компонентів FriendStatus і FriendListItem. Кожен з них хоче знати, чи знаходиться друг у мережі.

Тепер, коли ми виокремили цю логіку в хук useFriendStatus, ми можемо просто використати його:

function FriendStatus(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 if (isOnline === null) {
  return 'Завантаження...';
 }
 return isOnline ? 'В мережі' : 'Не в мережі';
}
function FriendListItem(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {props.friend.name}
  </li>
 );
}

Чи є цей код еквівалентним початковим прикладам? Так, він працює абсолютно таким самим чином. Придивіться ближче і ви побачите, що ми не внесли ніяких змін у логіку. Все, що ми зробили, це виокремили спільних для обох функцій код в окрему функцію. Користувацькі хуки — це більше домовленість, яка природньо випливає з дизайну хуків, а не особливість функціоналу React.

Чи повинен я починати імена моїх хуків з “use”? Так, будь ласка. Ця домовленість є дуже важливою. Без неї ми не зможемо автоматично перевіряти порушення правил хуків, тому що ми не зможемо визначити, чи містить певна функція виклики хуків.

Чи є однаковим стан двох компонентів, які використовують той самий хук? Ні. Користувацькі хуки — це механізм повторного використання логіки зі станом (наприклад, налаштування підписки і збереження поточного значення), але кожного разу, коли ви використовуєте користувацький хук, увесь стан та ефекти всередині нього є повністю незалежними.

Як користувацький хук отримує власний ізольований стан? Кожен виклик хука отримує ізольований стан. Незважаючи на те, що ми напряму викликаємо useFriendStatus, з точки зору React наш компонент просто викликає useState і useEffect. І як ми дізналися раніше, ми можемо викликати useState та useEffect багато разів в одному компоненті і при цьому вони будуть повністю незалежними.

Порада: Передача інформації між хуками

Оскільки хуки є функціями, ми можемо передавати інформацію між ними.

Щоб продемонструвати це, ми використаємо інший компонент з нашого гіпотетичного прикладу чату. Цей компонент дає можливість обрати отримувача повідомлення і показує, чи є вибраний на даний момент друг у мережі:

const friendList = [
 { id: 1, name: 'Маруся' },
 { id: 2, name: 'Гриць' },
 { id: 3, name: 'Галя' },
];

function ChatRecipientPicker() {
 const [recipientID, setRecipientID] = useState(1); const isRecipientOnline = useFriendStatus(recipientID);
 return (
  <>
   <Circle color={isRecipientOnline ? 'green' : 'red'} />   <select
    value={recipientID}
    onChange={e => setRecipientID(Number(e.target.value))}
   >
    {friendList.map(friend => (
     <option key={friend.id} value={friend.id}>
      {friend.name}
     </option>
    ))}
   </select>
  </>
 );
}

Ми зберігаємо поточний ID друга у змінній стану recipientID і оновлюємо її, якщо користувач обирає іншого друга в <select>.

Оскільки виклик хука useState надає нам останнє значення змінної стану recipientID, ми можемо передати його у наш користувацький хук useFriendStatus у якості аргумента:

 const [recipientID, setRecipientID] = useState(1);
 const isRecipientOnline = useFriendStatus(recipientID);

Це дозволяє нам дізнатись, чи є наразі обраний друг у мережі. Якщо ми оберемо іншого друга і оновимо змінну стану recipientID, наш хук useFriendStatus відпишеться від попередньо обраного друга і підпишеться на статус щойно обраного.

useYourImagination()

Користувацькі хуки пропонують раніше неможливу у React-компонентах гнучкість використання спільної логіки. Ви можете писати користувацькі хуки, що охоплюють широкий спектр випадків, таких як: обробка форм, анімація, декларативні підписки, таймери і, певно, багато інших про які ми навіть не розглянули. Навіть більше, ви можете створювати хуки настільки ж прості у використанні, як і звичайні функції, які підтримує React.

Спробуйте уникнути додавання абстракції на ранніх етапах. Зараз, коли функціональні компоненти можуть робити більше, цілком можливо, що середній функціональний компонент у вашій кодовій базі стане довшим. Це цілком нормально і не думайте, що ви повинні негайно розділити його на хуки. Але ми також рекомендуємо вам помічати випадки, в яких користувацький хук може приховати складну логіку за простим інтерфейсом чи допоможе розплутати заплутаний компонент.

Наприклад, ви хочете мати складний компонент, що містить багато локальних змінних стану і керується особливим чином. useState не спрощує централізацію логіки оновлення, а тому ви можете захотіти переписати його у вигляді редюсера Redux:

function todosReducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'add':
   return [...state, {
    text: action.text,
    completed: false
   }];
  // ... інші дії ...
  default:
   return state;
 }
}

Редюсери дуже зручні для тестування в ізоляції і масштабування для вираження більш складної логіки оновлення. За необхідності ви можете розбити їх на менші за об’ємом редюсери. Однак вам можуть подобатися переваги використання локального стану React або ж ви не хочете встановлювати додаткову бібліотеку.

А що, якби ми могли написати хук useReducer, що дозволяє вам керувати локальним станом нашого компоненту, використовуючи редюсер? Його спрощена версія може виглядати так:

function useReducer(reducer, initialState) {
 const [state, setState] = useState(initialState);

 function dispatch(action) {
  const nextState = reducer(state, action);
  setState(nextState);
 }

 return [state, dispatch];
}

Тепер ми можемо використати цей хук в нашому компоненті і дозволити редюсеру керувати його станом:

function Todos() {
 const [todos, dispatch] = useReducer(todosReducer, []);
 function handleAddClick(text) {
  dispatch({ type: 'add', text });
 }

 // ...
}

Потреба керувати локальним станом складного компонента за допомогою редюсера доволі поширена. Саме тому ми вже додали хук useReducer до React. Ви знайдете його разом з іншими вбудованими хуками у API-довіднику хуків.